• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 4.jpg
 • 3.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8.jpg
 • 7.jpg

Przy­godowa gra, która zmusi Twoje szare komórki do nie lada wysiłku i wciąg­nie Cię bez reszty! Jej akcja roz­grywa się w niesamow­itym świecie pełnym cudów, dzi­wów i rzeczy wykracza­ją­cych poza wyobraźnię.

Zbun­towana nas­to­latka o wdz­ięcznym imie­niu Vio­lett zostaje wyr­wana z objęć cywiliza­cji i zmus­zona przez swoich rodz­iców do przeprowadzki w głęboką wieś. Jako prawdziwy mieszczuch, przyzwycza­jony do życia w metropolii, nie jest zbyt zad­owolona z per­spek­tywy spędzenia swych młodzieńczych lat na kom­plet­nym odludziu, z dala od przy­jaciół i rozry­wek. Już wyobraża sobie tkwie­nie całymi dni­ami w pokoju i zasyp­i­anie z nudów. Jed­nak nie przy­puszcza, że już wkrótce czeka ją przy­goda życia.

Siedząc na łóżku w swoim nowym pokoju, dostrzega błysk światła z pob­liskiej mysiej dzi­ury. Zaciekaw­iona pod­chodzi, sięga do środka i w mgnie­niu oka zna­j­duje się w zupełnie innym miejscu. Tak zna­jomym, lecz tak dalekim. Tak pięknym, lecz tak niebez­piecznym. W miejscu, gdzie nikogo nie dzi­wią śpiewa­jące operę rop­uchy, gdzie kras­nale ogrodowe to wysłan­nicy z innego wymi­aru, a moce telekinezy nie wzbudzają podziwu i zaz­drości. I tylko spryt i szczęś­cie poz­wolą jej wyr­wać się z tego dzi­wacznego świata i wró­cić do rodziców.

Rozwikłuj zaw­iłe zagadki, jakich wiele spotkasz na swo­jej drodze. Uży­waj mocy telekinezy, by manip­u­lować przed­mio­tami na odległość i wykaraskać się z niejed­nych opałów. Pokonaj złą Pajęczycę, która chce Cię zła­pać i zro­bić z Ciebie nowe tro­feum do swej kolekcji. Zwiedzaj piękny i zwar­i­owany świat inspirowany Alicją w Krainie Czarów i dziełami Dale’go. Daj się ponieść urzeka­jącej muzyce towarzyszącej Ci na każdym kroku.

 

 

 • Fan­tasty­czna przy­godówka wyko­nana w stylu 2,5D
 • Unikalny świat schowany w “króliczej norze“
 • Mnóstwo zagadek do rozwiąza­nia
 • Wcią­ga­jąca atmos­fera niepokoju i oder­wa­nia od rzeczy­wis­tości
 • Nikczemna Pajęczyca śledząca każdy Twój krok
 • Super­moce pozwala­jące na manip­u­lowanie otocze­niem
 • Śliczne ręcznie mal­owane plan­sze
 • Równoległy świat inspirowany Alicją w Krainie Czarów i innymi znakomi­tymi dziełami
 • Dostępna na sys­temy Win­dows, OS X, Linux, iOS i Android
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio