Ogłoszenia i Publikacje

Walne zgromadzenia

ZWZA 28.06.2019

Podjęte Uchwały ZWZA 28.06.2019 Pobierz

Ogłoszenie ZWZA 28.06.2019 Pobierz

Projekty Uchwał ZWZA 28.06.2019 Pobierz

Formularz do głosowania ZWZA 28.06.2019 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 Pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2018 Pobierz

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Pobierz

Informacja o liczbie akcji ZWZA 28.06.2019 Pobierz

 

Wniosek Zarządu dot. przeznaczenia zysku Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za 2018 Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2018 Pobierz

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności Pobierz

Uchwała RN w sprawie projektów uchwał na WZA Pobierz

Uchwała RN w sprawie przeznaczenia zysku Pobierz

Uchwała RN w sprawie wyników oceny sprawozdania finansowego za 2018 Pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWZA 28.06.2018

Podjęte Uchwały ZWZA 28.06.2018 Pobierz

Ogłoszenie ZWZA 28.06.2018 Pobierz

Projekty Uchwał ZWZA 28.06.2018 Pobierz

Formularz do głosowania ZWZA 28.06.2018 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 Pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2017 Pobierz

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta Pobierz

Informacja o liczbie akcji ZWZA 28.06.2018 Pobierz

 

Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za 2017 Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2017 Pobierz

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności Pobierz

Uchwała RN w sprawie projektów uchwał na WZA Pobierz

Uchwała RN w sprawie pokrycia straty Pobierz

Uchwała RN w sprawie wyników oceny sprawozdania finansowego za 2017 Pobierz

Protokół z posiedzenia RN Pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWZA 26.06.2017

Podjęte Uchwały ZWZA 26.06.2017 Pobierz

Ogłoszenie ZWZA 26.06.2017 Pobierz

Projekty Uchwał ZWZA 26.06.2017 Pobierz

Formularz do głosowania ZWZA 26.06.2017 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 Pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2016 Pobierz

Raport i Opinia Biegłego Rewidenta Pobierz

Informacja o liczbie akcji ZWZA 26.06.2017 Pobierz

Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za 2016 Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2016 Pobierz

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności Pobierz

Uchwała RN w sprawie projektów uchwał na WZA Pobierz

Uchwała RN w sprawie pokrycia straty Pobierz

Uchwała RN w sprawie wyników oceny sprawozdania finansowego za 2016 Pobierz

Protokół z posiedzenia RN Pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NWZA 34.10.2016

Podjęte uchwały NWZA 24.10.2016 Pobierz

Ogłoszenie NWZA 24.10.2016 Pobierz

Projekty Uchwał NWZA 24.10.2016 Pobierz

Formularz do głosowania NWZA 24.10.2016 Pobierz

Informacja o liczbie akcji NWZA 24.10.2016 Pobierz

Opinia Zarządu w sprawie pozbawienia PP 26.09.2016 Pobierz

Uchwała RN w sprawie projektów uchwał na WZA Pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZWZA 30.06.2016

Podjęte uchwały ZWZA 30.06.2016 Pobierz

Ogłoszenie ZWZA 30.06.2016 Pobierz

Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2016 Pobierz

Formularz do głosowania ZWZA 30.06.2016 Pobierz

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015  Pobierz

Sprawozdanie finansowe za 2015  Pobierz

Opinia i Raport Biegłego Rewidenta za 2015 Pobierz

Informacja o liczbie akcji ZWZA 30.06.2016 Pobierz

Sprawozdanie RN z działalności za rok 2015 Pobierz

Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2015 Pobierz

Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania RN z działalności Pobierz

Uchwała RN w sprawie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2015 Pobierz

Uchwała RN w sprawie projektów uchwał na WZA Pobierz

Uchwała RN w sprawie pokrycia straty Pobierz

Podsumowanie głosowania na posiedzeniu RN Pobierz

Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty Pobierz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NWZA 22.12.2015

Podjęte Uchwały NWZA 22.12.2015 Pobierz

Ogłoszenie NWZA 22.12.2015 Pobierz

Projekty Uchwał NWZA 22.12.2015 Pobierz

Formularz do wykonania głosu przez pełnomocnika Pobierz

Sprawozdania RN z działalności w roku 2014 Pobierz
Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Pobierz
Projekt zgłoszonej uchwały na ZWZA 30.06.2015 12-06-2015 Pobierz
Zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu WZA wraz z nowym porządkiem obrad 30.06.2015 12-06-2015 Pobierz
Zaktualizowane projekty uchwał 30.06.2015 12-06-2015 Pobierz
Ogłoszenie ZWZA 30.06.2015 03-06-2015 Pobierz
Projekty uchwał ZWZA 30.06.2015 03-06-2015 Pobierz
Formularz do glosowania ZWZA 30.06.2015 03-06-2015 Pobierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NWZA 21.11.2014
Podjęte Uchwały NWZA 20.11.2014 21-11-2014
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia 03-11-2014 Pobierz
Ogłoszenie NWZA 20.11.2014 17-10-2014 Pobierz 
Projekty Uchwał NWZA 20.11.2014 17-10-2014 Pobierz
Formularz do głosowania NWZA 20.11.2014 17-10-2014 Pobierz
Informacja o liczbie akcji NWZA 20.11.2014 17-10-2014 Pobierz
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia 17-10-2014 Pobierz
Załączniki do Planu Połączenia 17-10-2014 Pobierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZWZA 30.06.2014
Treść Uchwał ZWZA z 30.06.2014 01-07-2014 Pobierz
Ogłoszenie ZWZA 30.06.2014 04-06-2014 Pobierz
Projekty Uchwał ZWZA 30.06.2014 04-06-2014 Pobierz
Formularz do głosowania ZWZA 30.06.2014 04-06-2014 Pobierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NWZA 07.04.2014
Podjęte uchwały NWZA 07.04.2014 07-04-2014 Pobierz
Ogłoszenie NWZA 7.04.2014 12-03-2014 Pobierz
Projekty Uchwał NWZA 7.04.2014 12-03-2014 Pobierz
Formularz do głosowania NWZA 7.04.2014 12-03-2014 Pobierz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZWZA 29.06.2013 i 02.07.2013
Podjęte Uchwały ZWZA 29.06.2013 i 02.07.2013 02-07-2013 Pobierz
Ogłoszenie na ZWZA na 29.06.2013 03-06-2013 Pobierz
Formularz do głosowania przez pełnomocnika 03-06-2013 Pobierz
Projekty Uchwał na NWZA na 29.06.2013 03-06-2013 Pobierz
Sprawozdanie z działalności RN 2012 02-07-2012 Pobierz
Sprawozdanie RN z wyników oceny 02-07-2012 Pobierz
 

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny 10.10.2017 25-10.2017 Pobierz
Dokument Informacyjny 20.03.2017 06-04-2017 Pobierz
Dokument Informacyjny 15.04.2016 29-04-2016 Pobierz
Dokument Informacyjny 27.04.2015 11-05-2015 Pobierz
Dokument Informacyjny 16.09.2014 10-10-2014 Pobierz
Dokument Informacyjny Forever Entertainment 19.12.2011 21-12-2011 Pobierz
Dokument Informacyjny Forever Entertainment 21 03 2011 23-03-2011 Pobierz
Dokument Informacyjny Forever Entertainment 10-01-2011 Pobierz
 
 

Plan Połączenia z Madman Theory Games S.A.

 
Plan Połączenia 22-08-2014 Pobierz
Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio