Spółka

Dane spółki


Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98
81-451 GDYNIA

NIP 583 311 22 05
REGON 221122120
KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259
Kapitał zakładowy: 10.880.000
PLN
TEL: +48 58 728 23 43
FAX: +48 58 712 62 59

 

Dokumenty rejestrowe

 
KRS 12-09-2018 Pobierz
Statut Spółki 24-02-2017 Pobierz
 

Dokumenty korporacyjne

 
Regulamin Zarządu 30-12-2010 Pobierz
Zasady Dobrych Praktyk 14-02-2011 Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej 17-02-2011 Pobierz
 

Zarząd

 

Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu Forever Entertainment S.A.

Współzałożyciel, akcjonariusz i Prezes Zarządu Forever Entertainment S.A. Posiada bardzo szeroką wiedzę na temat rynku gier video i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe. W 1999 był jednym z współpracowników największego pisma o grach video w Polsce - PSX Extreme. W latach 2000-2003 brał udział w takich projektach jak Radocha.pl, Saitek.pl, a także zajmował się promocją gry będącej przebojem roku 2002 - Metal Gear Solid 2. W roku 2003 współpracował z telewizją TVN, gdzie występował jako jeden z prowadzących program o grach - Tenbit. W latach 2003-2004 pracował w Karuma Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował się promocją rożnego rodzaju produktów związanych z grami. W latach 2004-2008, z przerwami, był Prezesem Zarządu Element Studio Sp. z o.o. (później Games Interactive Sp. z o.o.). - spółki zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe i to w niej rozpoczęła się trwająca do dziś przygoda z Japonią. W 2007 był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio w Japonii. W 2008 dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Games Interactive Sp. z o.o. do Nicolas Games S.A. obejmując jednocześnie funkcję Dyrektora pomorskiego oddziału tej spółki. W okresie 2009-2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa MEM Sp. z o.o., której zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w grudniu 2010 roku, przejęła spółka Forever Entertainment S.A. Dnia 30 czerwca 2011 r. dołączył do grona Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ.


W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Dębicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Dębicki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Zbigniew Dębicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Dębicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Rada Nadzorcza

 

Zbigniew Szachniewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 30.06.2015 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW. W okresie ostatnich trzech lat Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję od 2014r. do 2017r. Ponadto Członek Zarządu PROTECTOR Centrum Medyczne sp. z o.o. i jednocześnie wspólnik tej Spółki. Komandytariusz w PROTECTOR Centrum Medyczne Sp. z o.o. s.k.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Szachniewicz nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Szachniewicz pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Zbigniew Szachniewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Szachniewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kamila Dębicka –  Pani Kamila od początku istnienia spółki pełni funckję Członka Rady Nadzorczej,.Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. Od 2008 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Kamila Dębicka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Dębicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Dębicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mirosław Grala- Pan Mirosław Grala jest Członkiem Rady Nadzorczej od dnia 7 kwietnia 2014. Posiadaa wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Ponadto Pan Grala jest absolwentem Szkoły Trenerów, Grupa TROP. Posiada Certyfikat Asesora - Certified Assessor for Assessment & Development Center, IRB. Pan Mirosław ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. W latach 1990-1992 prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1992-2009 był menedżerem w Orbis Casino. Był także wspólnikiem w spółce Empresa, a w chwili obecnej jest trenerem w GK Energa. Pan Mirosław Grala jest także współzałożycielem Nieformalnego Klubu Dawców Krwi ENERGA "Kropelka Energii".

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Grala nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mirosław Grala pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Mirosław Grala nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Grala nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Andrzej Kodroń- Członek Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji, kierunek Organizacja i Zarządzanie. Związany między innymi z instytucjami rynku kapitałowego, ubezpieczeniowymi, bankowymi, otwartymi funduszami emerytalnymi, gdzie aktywnie poprzez sprzedaż i szkolenia budował podwaliny nowego porządku w zabezpieczeniu emerytalnym w Polsce, burzącym monopol ZUS. Brał udział w tworzeniu nowatorskiego produktu 2013; rating usług medycznych,ukierunkowanego na połączenie sektora medycznego i bankowego, który to zyskiwał doskonałe narzędzie do oceny standingu finansowego i również organizacyjnego placówek publicznej służby zdrowia. Posiada także doświadczenie z zakresu handlu dobrami trwałymi oraz sprzedaży usług, ubezpieczeń majątkowych i życiowych. Posiada licencję PUNU. Od 15.04.2013 do końca lutego 2015 pełniłfunkcję Specjalisty ds Marketingu w Hali Sportowo - Widowiskowej w Gdyni.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kodroń nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Andrzej Kodroń pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Andrzej Kodroń nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Kodroń nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Małgorzata Grala - Członek Rady Nadzorczej od dnia 28.06.2018 Pani Małgorzata posiada wykształcenie średnie w kierunku pedagogicznym. Posiada doświadczenie zawodowe w korporacjach odzieżowych i kosmetycznych w obszarach handlowych i doradczych. Aktualnie realizuje się w sferze budżetowej pomagając w rozwoju osobom autystycznym i niepełnosprawnym.


W okresie ostatnich pięciu lat Pani Małgorzata nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Małgorzata Grala pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Grala nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Małgorzata Grala nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Walne zgromadzenie

 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.880.000  PLN i dzieli się na 27.200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w tym:


- 375.000 akcji serii A

- 47.508 akcji serii B

- 5.000 akcji serii C

- 108.192 akcji serii D

- 3.749.900 akcji serii E

- 2.571.360 akcji serii F

- 735.000 akcji serii G

- 98 000 akcji serii H

- 303 775 akcji serii I

- 1.167.765 akcji serii J

- 1.500.000 akcji serii K

- 9.960.997 akcji serii L

-1.539.003 akcji serii M

- 460.997 akcji serii N

- 3.139.003 akcji serii O

- 2.100.000 akcji serii P


Wszystkie akcje Spółki są objęte i w całości opłacone.

 

Autoryzowany Doradca

Future Capital Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa

tel. (22) 661 54 03,
fax (22) 661 54 02,

mjagodzinski@mm-dg.pl

Animator akcji

Dom Maklerski BDM S.A.,
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała,
tel. (33) 812 84 40,
fax (33) 812 84 42,

bdm@bdm.com.pl

Polityka Cookies Polityka Prywatności
tworzenie stron www Millenium Studio