PL /EN


Dane spółki


Forever Entertainment S.A.

al. Zwycięstwa 96/98
81-451 GDYNIA

NIP 583 311 22 05
REGON 221122120
KRS 0000365951 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Nr rachunku: 29 2490 0005 0000 4530 8076 8259
Kapitał zakładowy: 7 984 398,80,- PLN
TEL: +48 58 728 23 43
FAX: +48 58 712 62 59

Relacje Inwestorskie – Joanna Pruś

joanna.prus@forever-entertainment.com

Dokumenty rejestrowe

KRS 26-02-2015 Pobierz
Statut Spółki 26-11-2014 Pobierz

Dokumenty korporacyjne

Regulamin Zarządu 30-12-2010 Pobierz
Zasady Dobrych Praktyk 10-01-2013 Pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej 17-02-2011 Pobierz

Zarząd

Krzysztof Rogaliński - Prezes Zarządu Spółki od 30.04.2014.


-studiował prawo na Uniwersytecie Gdańskim, ukończył również studia Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
-ponad 20 lat doświadczenia jako manager średniego i wyższego poziomu zarządzania w firmach z branż FMCG, gas and oil, telco, software, energetyka;
-wdrażał rozwiązania organizacyjne w obszarze sprzedaży i obsługi klienta (m.in. PepsiCo Poland sp. z o.o., Statoil Polska sp. z o.o., Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);
-restrukturyzował i wdrożał nowe rozwiązaniabiznesowe (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Kapitałowa Energa);
-tworzył strategię i rozwój biznesu (m.in. Telekomunikacja Polska S.A., Young Digital Planet S.A., Grupa Kapitałowa Energa). 

W ostatnim okresie w latach 2008-2013 związany z Grupą Kapitałową Energa jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta w Energa S.A., Prezes Zarządu Spółki Energa Obsługa i Sprzedaż sp. z o.o., Wiceprezes i Prezes Zarządu Energa- Obrót S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Krzysztof Rogaliński nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Krzysztof Rogaliński pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Krzysztof Rogaliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Rogaliński nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Zbigniew Dębicki - Wicerezes Zarządu od 30.04.2014, wcześniej Prezes Zarządu od 04.08.2010 do 29.04.2014.

Współzałożyciel, akcjonariusz i Wiceprezes Zarządu Forever Entertainment S.A. Posiada bardzo szeroką wiedzę na temat rynku gier video i jego historii, a także wieloletnie doświadczenie w produkcji gier na wszelkiego rodzaju platformy sprzętowe. W 1999 był jednym z współpracowników największego pisma o grach video w Polsce - PSX Extreme. W latach 2000-2003 brał udział w takich projektach jak Radocha.pl, Saitek.pl, a także zajmował się promocją gry będącej przebojem roku 2002 - Metal Gear Solid 2. W roku 2003 współpracował z telewizją TVN, gdzie występował jako jeden z prowadzących program o grach - Tenbit. W latach 2003-2004 pracował w Karuma Polska Sp. z o.o., gdzie zajmował się promocją rożnego rodzaju produktów związanych z grami. W latach 2004-2008, z przerwami, był Prezesem Zarządu Element Studio Sp. z o.o. (później Games Interactive Sp. z o.o.). - spółki zajmującej się produkcją gier na telefony komórkowe i to w niej rozpoczęła się trwająca do dziś przygoda z Japonią. W 2007 był jednym z założycieli spółki NCM Entertainment Corporation KK z siedzibą w Tokio w Japonii. W 2008 dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Games Interactive Sp. z o.o. do Nicolas Games S.A. obejmując jednocześnie funkcję Dyrektora pomorskiego oddziału tej spółki. W okresie 2009-2010 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa MEM Sp. z o.o., której zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w grudniu 2010 roku, przejęła spółka Forever Entertainment S.A. Dnia 30 czerwca 2011 r. dołączył do grona Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej w Japonii PCCIJ.
W okresie ostatnich pięciu lat Pan Zbigniew Dębicki nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Zbigniew Dębicki pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Zbigniew Dębicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Zbigniew Dębicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rada Nadzorcza

Tomasz Onichowski - Pan Tomasz Onichowski w Radzie Nadzorczej zasiada od dnia 7 kwietnia 2014, pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Posiada 16 letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich, w tym także jako członek zarządów takich firm jak ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. z o.o. (2009-2013) czy Biogazownia Starogard sp. z o o (2012-2013). Pełnił funkcję pełnomocnika Właściciela ds. Restrukturyzacji Spółki ZEP-MOT Sp. z o.o. Zarządzał wielokanałowymi strukturami sprzedaży na rynkach detalicznych i biznesowych w takich organizacjach jak Plast Team Poland Sp. z o.o. czy Telekomunikacja Polska SA. Absolwent Politechniki i Uniwersytetu w Szczecinie oraz Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.W chwili obecnej pracuje w firmie Branq sp. z o.o. (branża FMCG), jako dyrektor sprzedaży i marketingu.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tomasz Onichowski nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Tomasz Onichowski pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Tomasz Onichowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Onichowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kamila Dębicka –  Pani Kamila od początku istnienia spółki pełniła funckję Członka Rady Nadzorczej, 22 czerwca 2012 roku została wybrana na drugą kadencję. Ukończyła Wydział Administracyjny Akademii Morskiej w Gdyni na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W latach 2002-2005 pracowała na stanowisku spedytora w firmie transportowo-spedycyjnej PPT PKS Gdańsk-Oliwa S.A. Od 2008 roku prowadzi własną firmę specjalizującą się w fotoreportażach i mini-produkcjach filmowych.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Kamila nie została skazana za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Kamila Dębicka pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Dębicka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Kamila Dębicka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mirosław Grala- Pan Mirosław Grala jest Członkiem Rady Nadzorczej od dnia 7 kwietnia 2014. Posiadaa wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia inżynierskie na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym. Ponadto Pan Grala jest absolwentem Szkoły Trenerów, Grupa TROP. Posiada Certyfikat Asesora - Certified Assessor for Assessment & Development Center, IRB. Pan Mirosław ma wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych i menadżerskich. W latach 1990-1992 prowadził własną działalność gospodarczą. W latach 1992-2009 był menedżerem w Orbis Casino. Był także wspólnikiem w spółce Empresa, a w chwili obecnej jest trenerem w GK Energa. Pan Mirosław Grala jest także współzałożycielem Nieformalnego Klubu Dawców Krwi ENERGA "Kropelka Energii".

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Mirosław Grala nie został skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsca upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Mirosław Grala pełnił funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Mirosław Grala nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Mirosław Grala nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Łukasz Kokornacki - Członek Rady Nadzorczej od dnia 6.09.2013. Pan Łukasz Kokornacki ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Zarządzania, specjalność: Ekonomika Przedsiębiorstw. W chwili obecnej Pan Łukasz prowadzi działalność gospodarczą, jest Członkiem Zarządu firmy DULLEK Biuro Inzynierskie sp. z o.o., a także od 2007 roku Prezesem Zarządu DSG Inwestycje sp. z o.o. Wcześniej, w latach 2007-2013 Pan Kokornacki zajmował stanowisko Prezesa Zarządu w DULLEK Biuro Inzynierskie sp. z o.o. W latach 2005-2007 pracował w Stoczni Gdynia S.A. jako Specjalista ds. Finansowych, w tym samym okresie był także Członkiem Rady Nadzorczej w firmie EURO-PERF sp. z o.o., a wcześniej od 2003 roku, pracował jako Starszy Pracownik ds. Budżetowania. Pan Łukasz Kokornacki jest specjalistą w dziedzinie innowacyjnych systemów strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, a także bardzo dobrze zna zasady funkcjonowania systemów controllingu i budżetowania.

Józef Wojeński - Członek Rady Nadzorczej Forever Entertainment S.A. od dnia 22 czerwca 2012 roku.Pan Józef jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu o kierunku Zarządzanie Finansami. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów i rynku kapitałowego zdobyte podczas pracy na rzecz między innymi: PKO BP, Noble Securities S.A. Od czerwca 2012 pracuje w Deutche Bank PBC S.A. w dziale Bankowości Inwestycyjnej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Walne zgromadzenie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.984.398,80 PLN i dzieli się na 19.960.997 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,40 zł każda, w tym:


- 375.000 akcji serii A

- 47.508 akcji serii B

- 5.000 akcji serii C

- 108.192 akcji serii D

- 3.749.900 akcji serii E

- 2.571.360 akcji serii F

- 735.000 akcji serii G

- 98 000 akcji serii H

- 303 775 akcji serii I

- 1.167.765 akcji serii J

- 1.500.000 akcji serii K

- 9.960.997 akcji serii L


Wszystkie akcje Spółki są objęte i w całości opłacone.

Autoryzowany Doradca

M&M Doradztwo Gospodarcze Spółka z o.o.

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa
tel. (22) 661 54 03,
fax (22) 661 54 02,

mjagodzinski@mm-dg.pl

Animator akcji

Dom Maklerski BDM S.A.,
ul. Stojałowskiego 27,
43-300 Bielsko-Biała,
tel. (33) 812 84 40,
fax (33) 812 84 42,

bdm@bdm.com.pl

Przewiń